Tecavüz ve cinsel zorlama

Sosyal çevrenin tepkileri

Aile yakınları, dost ve arkadaş çevresinin verdikleri tepkilerin tecavüz kurbanları için anlamı büyüktür ve zihinsel işleme süreci için önem taşır.

Mağdur kadınlara destek veren, yardım eden bir yaklaşım tarzı herşeyden önce aşağıdaki davranış biçimlerini içerir:

  • Kadını/kızı travmatik olay hakkında konuşması için cesaretlendirmek ve aynı zamanda eğer konuşmak istemiyorsa ya da konuşamıyorsa bunu da kabullenmek.
  • Kadına karşı anlayışlı ve ön yargısız olarak, açık ya da kapalı biçimde kuşku, önemsizleştirme, red, peşin fikir ya da kınama ifade etmeksizin onu dinlemeyi bilmek önem taşır. Fiilin tek sorumlusu onun failidir.
  • Bağlanma kişileri, mağdur kadını/kızı kendi duygularına boğmamalıdır.
  • Uzman danışmanlıklar, tecavüz kurbanlarına destek veren bağlanma kişilerine de, bu zor durumda kendi deneyim ve sorunlarını zihinsel olarak işleyebilmeleri için bedelsiz danışma hizmeti sunarlar.
  • Kadının/kızın rızası olmaksızın hiç kimse onun için girişimde bulunmamalıdır. Özellikle hukuksal adımlar, ancak onun temelli biçimde bilgilendirilmesinden ve onunla ortak anlayış ve söz birliği sağlanmasından sonra atılmalıdır.
  • İyi niyetle yapılan tavsiyeler ve sunulan yardımlar da, özellikle ısrarla tekrarlanırsa, vesayet altına girme duygusu yaratabilir.
  • Mağdur olan kadınlara ve kızlara kendi kararlarına, ihtiyaçlarına ve isteklerine güvenmeleri için arka çıkılmalıdır – her kadın ve her kız uğradığı zorbalığı zihninde ancak kendi tarzında işleyebilir. Bunun kuralları yoktur.
  • Mağdurların eşleri çoğu zaman, mesela ilişkilerinde cinsel zorluklarla karşılaşır ve kendi stres kapasitelerinin sınırına dayanırlar. Eşler de profesyonel destekten yararlanabilirler.