Kadınlara karşı şiddet

Şiddetin etkileri

Şiddete uğramak mağdurların, fakat yalnız onların değil aynı zamanda sosyal çevrelerinin de bedensel ve ruhsal sağlıklarını ve yanısıra sosyal-ekonomik durumlarını da yoğun olarak etkileyebilir. En sık görülen etkiler şunlardır:

  • Bedensel yaralanmalar, mesela deri altı kan toplanması, ezilme, kırılma, diş kaybı
  • Ağrı ve tıbbi şikayet belirgileri, mesela migren, mide ve bağırsak şikayetleri, kalp ve kan dolaşımı rahatsızlıkları, âdet ağrıları
  • Ruhsal rahatsızlıklar, mesela depresyonlar, korkular veya intihar düşünceleri
  • Sağlık davranışı üzerinde oluşan olumsuz etkiler, mesela alkol, ilaç veya uyuşturucu tüketimi
  • Aile ve sosyal ilişkilere yansıyan sonuçlar, mesela ayrılma, yalnızlık, aileden kopma veya çok yakın ilişkilere girmekten korkma
  • Yaşam planlarında ve iş durumunda görülen etkiler, mesela çıkış verme veya iş yerini değiştirme, iş yerindeki sorunlar, işsizlik
  • Yoksulluk veya yoksulluk tehlikesinin artması
  • Oturduğu evi yitirme veya evsizlik