Travma

Şiddet karşısında ne yapmalı? Nasıl yardım etmeli?

Önemli olan, şiddetin erken ortaya çıkan belirtilerini ve uyarı işaretlerini fark etmek ve doğru algılamaktır. Ayrıca mağdur olan bir  çok kadın için güven duydukları kişilerle konuşmak önem taşır.

Suçlamamak

Bazen şiddete uğramış kadınlar, bizzat kendilerinin suçlu olduğunu, en azından suça ortak olduklarını sanırlar. Ara sıra dışardan birileri tarafından da suçlanırlar. Fakat aslında tek sorumlu, şiddetin faili olan erkek veya kadındır. Mağdur olan kimse suçlu değildir.

Güvenmek ve açılmak

Çoğu defa başka insanlara açılmak ve yaşanan olaylar hakkında konuşmak insana iyi gelir. Bu durumda, güvenilir kişileri seçmek ve ne anlatmak istendiğini önceden düşünmek önem taşır. Ne tür bir desteğe ihtiyaç duyulduğunu ve başkalarının nasıl yardım edebileceğini açıkça paylaşmak da çok yardımcı olabilir. Başına gelenleri anlatmak isteyen şiddet mağdurları, en başta ve en sık yakın çevrelerindeki kişilerle konuşur. Kendilerine güven duyulan kişilerin nasıl davrandığı burada çok önemlidir. Mağdurların yaşadıklarına karşı yaklaşımını, onlara anlayış gösteren ve destek veren bir çevre ciddi biçimde etkiler.

Bu nedenle aile bireyleri ve destek sunan kişiler, olaylar hakkında konuşma fırsatları yaratmalıdır. Mağdurları, anlattıklarıyla, yaşadıklarıyla ve hissettikleriyle ciddiye almak, merkezi düzeyde önem taşır. Kuşkular yersizdir ve ayrıca strese yol açarlar. Önemli başka bir husus da mağdurlara arka çıkıp destek olurken, onları bizzat kendilerinin karar vermedikleri eylemlere zorlamamaktır. Girişimler hakkında, mağdurlarla görüş birliğine varmadan ya da onların istemlerine karşı olarak adım atılmamalıdır.

İlave stres yaratmaktan sakınmak

Şiddet görme deneyimleri ruhsal ve bedensel olarak yoğun bir stres oluşturur. Bu durum gereğince, mağdurlar kendilerine iyi bakmalıdır, yani ilave stresten sakınmalı, stres konusundan uzaklaşarak kendini hoş tutan şeyler yapmalı, yeterli uyku almaya ve dinlenmeye dikkat etmelidir.

Herkesin farklı farklı ihtiyaçları vardır – kimisi için spor önemli bir destek oluşturur, kimisi için de kendine yakın hissettiği insanlarla birlikte vakit geçirmek. İnsanın kendisine özenle yaklaşımı, yaşadıklarını zihinsel olarak işlemesine yardımcı olur.

Profesyonel destekten yararlanmak

Şiddete uğramış kadınların bir çoğunun desteğe ihtiyacı vardır. Bu destek uzman danışmanlıklardan alınır. Kimse sorunuyla kendi kendine başa çıkmak zorunda değildir. Yaraları sarmada profesyonel destek büyük bir yardım olabilir. Mağdurun yakınlarının bu tür destekler hakkında bilgi toplaması, destek aramada veya atılabilecek hukuksal adımlar hakkındaki bilgilenme sürecinde ona eşlik etmesi de yardımcı olur.