Ruhsal şiddet

Bu nedir?

Ruhsal şiddet, bir kimsenin duygusal olarak zarara uğratılması ve yaralanmasının bütün biçimlerini kapsar, mesela ruhsal düzeyde-sözlü doğrudan tehditler, hakaretler veya yıldırmaya ve kontrol altına almaya yönelik davranışlar.

Ruhsal şiddetin farklı boyutları vardır. Sözlü olarak aşağılama ve hakaretler, küfürler, tehditler, karalama veya mobbing /sosyal veya duygusal taciz/. Ayrıva iftira, vurdum duymazlık, çamur atma ve bir kimse hakkında kasıtlı olarak yanlış ifade verme de bu kapsama girer. Şiddetin bu biçimi, çoğu kez aşırı kıskançlık, kontrol ve üstünlük kurma davranışıyla birlikte ortaya çıkar.

Ruhsal şiddetin erkek veya kadın (eski) eş veya aile bireyleri tarafından uygulanması çok sık görülür. Çoğu defa ince ince uygulanan ve diğer kimseler için pek göze çarpmayan ya da onlar tarafından algılanması zor bir şiddet biçimidir.

Almanya’daki kadınların %50’si şimdiki ya da eski eşleri tarafından ruhsal şiddete uğratıldıklarını söylüyor. Engelli kadınlar için ise bu oran daha da yüksektir (% 70-90). Kadınlar, çocukluk ya da gençliklerinde de çok sık ruhsal şiddet görürler.