Ev içi şiddet

Ne yapmalı? Nasıl yardım etmeli?

Acil tehlike durumunda, polis her zaman 110 telefon numarasından çağrılabilir. Polise, isim, yer ve durumun ne kadar acil olduğunu bildirmek gerekir. Mağdurun yarası beresi var mı? Evde çocuklar ya da başka kişiler bulunuyor mu? Fail hâlâ orada mı? Silahı var mı? Bunlar da önemli bilgilerdir. Polis gelinceye kadar gerekiyorsa kendinizi ve çocuklarınızı, mesela komşularda, dükkanlarda ya da kendi evinizde emniyete alın.

Acil durumlarda 24 saat boyunca, Kadınlara Karşı Şiddet Yardım Telefonu da 08000 116 016 numarasından aranabilir.

Ev içi şiddet, birçok durumda hemen bedensel şiddet olarak başlamaz. Çoğu defa yavaş yavaş ilerleyen bir süreç söz konusudur. Eşinizin sizi veya sizin sosyal ilişkilerinizi kontrol etmeye başlaması ya da aşırı derecede kıskanç olması, ikaz işaretleri olabilir. İkaz işaretlerini fark etmek, eş ilişkisinde mevcut olan şiddet potansiyelini teşhis etmek için duyarlılık yaratabilir. Erken bir evrede sınır çekilirse, sürecin tırmanmasını engelliyebilmek mümkün olabilir.

Profesyonel  danışmanlık olanaklarından, mağdur olan ve tehdit altında bulunan kadınlar destek almak için yararlanırlar. Mesela yakınınızda bulunan bir uzman danışmanlığa başvurun. Orada kadın bir danışman, somut davranış olanakları geliştirmede, kişisel bir güvenlik anlayışı ve planı oluşturmada ve hukuksal olanaklarınızın neler olduğunu arayıp bulmada size yardımcı olacaktır. Uzman danışmanlıklar, kadın veya erkek bir avukat arayıp bulmanızda da yardımcı olabilirler. Korunma ve güvenliğiniz bir kadın sığınak evinde sağlanır.

Eğer ev içi şiddet mağduru bir kadın tanıyorsanız, bu durumda da bir uzman danışmanlığa baş vurabilirsiniz. Ama mağdur kadınların üzerinde baskı kurmayın ve size zor gelse de onun istemediği bir önlemi uygulamaya koymayın.