Kadınlara karşı şiddet

Bu nedir?

Kadınlar cinsiyetlerinden dolayı şiddet kurbanı olurlar. Kadınlara karşı şiddet, cinsiyetler arası iktidar eşitsizliğinin ifadesidir. Kadınlar ve kızlar için, şiddet olmaksızın yaşamak bir insan hakkıdır. Ama gerçek durum ise başkadır, Almanya dahil heryerde böyledir.

Kadınlara karşı şiddetin birçok görünüş biçimi vardır. Bu şiddet „sıradan sarkıntılık“, kadın düşmanı bir dil, alay ve küfürlerle başlar. Eğer kadınlar taciz veya tehditlerle karşılaşmamak için belirli yerler, yollar ve durumlardan kaçınmak zorunda kalıyor ve böylece kişisel özgürlükleri kısıtlanıyorsa, bu da bir şiddet türüdür. Kadınlar şiddet ve ayrımcılığı, ırkçılık, engellilere düşmanlık, homofobi veya trans*fobi şeklinde de, mesela sokakta ama aynı zamanda resmi daire ve kurumlarda da yaşarlar.

Kadınlara karşı şiddetin dolaysız görünüş biçimleri şunlardır: mesela cinsel taciz, aşağılama, hakaret, dayak, tehdit, sosyal kontrol, cinsel zorlama, stalking /ısrarla takip ve taciz/, tecavüz.

Mağdurlar tüm sosyal tabakalardan gelmekte olup eğitim düzeyleri ve kültürel arka planları farklı farklıdır. Kadınlara karşı şiddet büyük çoğunlukla erkekler tarafından uygulanır ve bu saptama yalnız cinsel değil aynı zamanda bedensel ve ruhsal şiddet için de geçerlidir. Failler eşlerdir, eski eşlerdir, kocalardır, babalardır, erkek kardeşlerdir veya meslek arkadaşlarıdır. Saldırıların çoğunluğu, kızlar ve kadınların aslında kendilerini güvende hissetmeleri gereken mekânlarda – kendi evlerinde ya da tanıdık bir çevrede – meydana gelir.

Kadınlara karşı en fazla şiddet eşler ya da eski eşler tarafından uygulanır. Özellikle eşlerinden ayrılıyor ya da boşanıyor olan (veya bunu yapmak isteyen) ve daha çocukluğunda şiddete uğramış olan kadınlar tehlike altındadır.

Dünya Sağlık Örgütü DSÖ kadınlara karşı şiddeti, dünya çapında kadın sağlığı için en büyük risklerden biri olarak niteliyor. Uzun süre bu konu tümüyle tabulaştırılmıştı. Mağdur kadınların bir çoğu hâlâ kendilerini çaresiz hisseder. Dedikodu veya yeni saldırılar karşısında duydukları utanç ve korku, haklarını talep etme ve yardım arama konusunda onları frenler. Bir çoğu yaşadıkları şiddet hakkında hiç kimseyle konuşmaz.

 

Almanya’da şiddet mağduriyeti hakkında bazı sayılar:

  • Almanya’daki kadınların %35’i, 15 yaşından beri bedensel ve/veya cinsel şiddet görmüştür.
  • %20’si eşlerinden bedensel şiddet görmüştür.
  • %8’i eşleri tarafından, %7’si başka bir kimse tarafından cinsel şiddete uğramıştır.
  • %50’si şimdiki ya da eski eşi tarafından fiziksel şiddetin bir biçimini görmüştür.
  • %24’ü 15 yaşından bu yana stalking yaşamıştır.
  • Kadınların %60’ı cinsel tacizin en az bir biçimini yaşamıştır.

Kadınların şiddet mağduriyeti hakkında Avrupa çapındaki sayılar şu internet sayfasından okunabilir: FRA