Ruhsal şiddet

Etkiler

Ruhsal şiddetin, ciddi ölçüde sağlıksal, ruhsal, psikosomatik ve psikososyal  etkileri olabilir.

Şiddetin olası ruhsal etkileri şunlardır:

  • Eksilen özdeğer duygusu
  • Uyku bozuklukları
  • Artan korkular
  • Moral bozukluğu ve depresyonlar ve hatta intihar düşünceleri
  • Kendi kendini yaralama ve yeme bozuklukları

Çoğu kez bundan başka, stres ve yüklenme belirtileri de ortaya çıkar. Bazen ruhsal şiddet ağır ruhsal hastalıklara da yol açar. Mağdurlar ne kadar uzun süre şiddet görürlerse kendilerine dışardan yardım almaları o kadar zorlaşır ve aynı zamanda dışardan onlara müdahalede bulunmak da o kadar güçleşir.