Cinsel istismar

Bu nedir?

Çocuk ve gençlere dokunarak veya onların gözleri önünde girişilen her türlü cinsel davranış, cinsel istismardır. Aynı zamanda, çocukların/gençlerin bedensel, ruhsal, bilişsel veya dilsel zayıflıklarından dolayı kendi iradeleriyle onaylamalarının mümkün olmadığı cinsel davranışlar da bu kapsama girer.

İstismarın değişik biçimleri olabilir. Cinsel istismar olayları, genellikle sanıldığı kadar az değildir. Saptanamayanların sayısı çok fazladır. Yaklaşık olarak 18 yaşından küçük her beş kız ve her on oğlan çocuktan birisi cinsel istismara uğramaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Almanya’da cinsel şiddete uğramış veya halen uğramakta olan bir milyon kız ve oğlan çocuk olduğundan yola çıkıyor.

10 olayın 9’unda fail çocuğun yakın sosyal çevresinden gelir (mesela öğretmeni, antrenörü, aile dostları, eğitimcisi ...). Cinsel istismar bütün sosyal tabakalarda görülür. Özelikle, duygusal olarak ihmal edilmiş olarak büyüyen kız ve oğlan çocuklar böyle bir tehlike altındadır.

Cinsel istismarın özellikleri, var olan bir güven ilişkisinin ve aynı zamanda güç ve otorite konumunun kötüye kullanılması ve istismar fiillerinin erkek veya kadın fail tarafından sistemli olarak planlanmasıdır. Failler her sosyal tabakadan ve her meslekten gelen „gayet normal“ erkekler ve çok daha küçük bir oranda da kadınlardır.