Cinsel istismar nasıl anlaşılır?

Cinsel istismarı yaşayan kız ve oğlan çocuklar, muazzam bir sır saklama baskısı altındadır. Bu nedenle onların büyük çoğunluğu, kendi şiddet deneyimleri hakkında açık olarak konuşmayacaktır.

Cinsel istismar karşısında verilen tepkiler çok çeşitlidir. Bazı çocuklar ve gençler kendilerini geri çeker, açık vermemek için sus pus olurlar, başkaları ise sesini yükseltir ve çok fazla dikkat talep ederler.

Tepkiler bireysel olarak çok farklı olduğundan bir istismar olduğu sonucuna varmak için „kesin bir gösterge“ yoktur. İstismarın yol açtığı sonuçlar ve tepkiler şunlar olabilir:

 • Uyku bozuklukları
 • Konuşma bozuklukları
 • Dikkat toplama bozuklukları
 • Cilt hastalıkları
 • Yeme bozuklukları
 • Bayılma nöbetleri
 • Dolaşım yetersizlikleri
 • Yatağı ıslatma, altına kaçırma
 • Gelişmede gerilik veya saldırganlık
 • Kendini geri çekme ve tecrit olma
 • Yaşına uygun olmayan cinsel davranış
 • Korkular, utanç duyguları

Cinsel istismar kuşkusu doğarsa, çocuğa ayrıca zarar vermemek için iyice düşünüp taşınarak, serinkanlılıkla hareket edilmelidir. Kuşku durumunda acele davranmamak, önce profesyonel danışma ve destek almak gerekir.