Ruhsal şiddet

Belirtiler / Özellikler

Çoğu defa ruhsal şiddet, mesela fiziksel şiddete göre daha zor fark edilir, çünkü görünür yara veya yara izi bırakmaz. Çoğu kez ne mağdur kadınlar, ne de mağdurları tanıyan başka kişiler tarafından ruhsal şiddet olarak hemen fark edilebilir.

Ruhsal şiddet çokça, sınır ihlâli ve sınır aşma olaylarının yavaş yavaş ilerleyen süreci  olarak başlar ve mağdur kadınlar tarfından uzun süre doğru algılanmaz. Ruhsal şiddetin, ceza hukuku konusu sayılması genellikle zordur. Mağdur kadınlar, ruhsal şiddete de kendi yakın sosyal çevrelerinde çok sık uğrarlar.

Çoğu defa şiddetin değişik biçimleri iç içe geçer. Tekrarlanan ruhsal şiddet uygulaması ve kadın faillerin uyguladığı şiddetin ağırlığının artması da çok sık görülmektedir.