Travma

Belirtiler / Özellikler

Genel olarak bir travma sonrasında travmatik deneyimler, belirli çevre özellikleri ve algılarla birleştirilir.

Travmatik yaşantıyla ilgili anılar ve o bağlamdaki duygular, belirli tetikleyici uyarılarla birden tekrar etkinleştirilebilir (adına flashback denen olay /sanki o olayı tekrar aynı şekilde yaşıyormuş gibi hissetme hali/). Bu durum çoğu kez, akan, ezip geçen sel baskını karşısında kalmış gibi yaşanır ve mağdurun şiddetli tepkilerine ya da donup kalmasına yol açabilir. Travma anısıyla gerçek durumu birbirinden ayırmak zorlaşır.

Olaya böyle bir geri dönüşten kaçınmak için sık sık başvurulan bir strateji, belirli durumlarla, belirli yerler ve kişilerle karşılaşmaktan sakınmaktır. Ama uzun vadede bu bir çözüm değildir, çünkü bu bağlamda ortaya çıkan korku belirtileri ve güçlü  öfke, üzüntü ve utanç duyguları başa çıkılmamış duygular olarak kalır.

Bir travmanın etkilerinin nasıl ortaya çıkacağı, mağdurun yaşantılarına nasıl tepki verebildiği ve onlara nasıl yaklaşabildiğine bağlıdır. Bu nedenle genel ifadelerde bulunmak pek mümkün değildir. Ama ani davranış değiştirmeleri ve sosyal ilişkilerden geri çekilme, hırçınlık, sürekli bitkinlik veya yoğun tedirgenlik, travmatize eden bir şiddet deneyiminin belirtileri olabilir.